Aanvullende woorden

Op deze pagina vind je de woorden en/of uitleg bij de schilderijen. Heb je ook een indruk bij een schilderij? Of een reactie? Je kan deze delen onder het betreffende schilderij! 


De schilderijen zijn in categorieën ingedeeld op basis van het onderwerp(en) in het schilderij, of zoek op de titel van het schilderij. 


12.08.2022

Faithfulness

Faithfulness.jpgGod is trouw, altijd! God heeft altijd het beste met ons voor, Hij houd zoveel van ons! 
En had alles over voor ons! Hij is altijd trouw, zelfs in jouw pijn, in jouw onzekerheid, in jou grote omstandigheden op dit moment is Hij trouw! 
-Faithfulness.jpg
Kijk niet om je heen. 
Maar kijk naar Jezus en vertrouw op Hem want Hij is te vertrouwen. 
Altijd. 

Laat je gevoel niet de leiding nemen, maar zet je geloof en je vertrouwen op de levende God. De Schepper van hemel en aarde, op Jezus die de wereld overwon! 

___

FAITHFULNESS

God is faithful, always! God always has the best for us, He loves us so much!
And did everything for us! He is always faithful, even in your pain, in your uncertainty, in your great circumstances right now He is faithful!

Don’t look around.
But look to Jesus and trust in Him, for He can be trusted.
Always.

Don’t let your feelings take the lead, but put your faith and trust in the living God. The Creator of heaven and earth, to Jesus who conquered the world!

Admin - 19:08 @ wolken | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments