Wendy van Dodewaard
Beeldend kunstenaar

Aanvullende woorden

Op deze pagina vind je de woorden en/of uitleg bij de schilderijen. Heb je ook een indruk bij een schilderij? Of een reactie? Je kan deze delen onder het betreffende schilderij! 


De schilderijen zijn in categorieën ingedeeld op basis van het onderwerp(en) in het schilderij, of zoek op de titel van het schilderij. 12.08.2022

Revival

Revival.jpgZiel verheug je, 
voor de Koning der koningen!
Mijn kind verheug je,
want de tijd is gekomen.-Revival.jpg
Dat ik zal uitstorten Mijn Geest
over al mijn kinderen.

Dit gaat over Joel 2, wat een prachtige beloften God doet voor deze tijd als je je bekeert tot Hem!

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dieraren en dieraressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. 

De wolk en vuurkolom staan voor Gods aanwezigheid en glorie, bij de én bij nacht leidt Hij ons!

___

REVIVAL

soul rejoice,
for the King of kings!
My child rejoice,
because the time has come.
That I will pour out My Spirit
about all my children.

This is about Joel 2, what wonderful promises God makes for this time if you repent to Him!

Then it shall come to pass that I will pour out My Spirit upon all flesh: your sons and your daughters shall prophesy, your elders shall dream dreams, your young men shall see visions. yes, I will pour out My Spirit even on the dear ones and dear women in those days.

The cloud and pillar of fire represent God’s presence and glory, He guides us by night and by night!

Admin - 19:19 @ duif, wolken, vuur | Een opmerking toevoegen