Wendy van Dodewaard
Beeldend kunstenaar

Aanvullende woorden

Op deze pagina vind je de woorden en/of uitleg bij de schilderijen. Heb je ook een indruk bij een schilderij? Of een reactie? Je kan deze delen onder het betreffende schilderij! 


De schilderijen zijn in categorieën ingedeeld op basis van het onderwerp(en) in het schilderij, of zoek op de titel van het schilderij. 13.08.2022

Aan de voeten van Jezus - At the feet of Jesus

Aan de voeten van Jezus.jpgAan de voeten van Jezus, dit werk heb ik gemaakt op een moment dat ik even moe was van werk, het ploeteren misschien zelfs wel. Daar ben ik zelf vaak iets te goed in, het maar door gaan, niet op geven. Op zn tijd een goede eigenschap maar voor mij zeker een goede les te leren, en voorbeeld te nemen aan het bijbelverhaal van Marta en Maria. (Luk 10:38-42) -Aan de voeten van Jezus.jpg
Hoewel het niet verkeerd is te werken, is er een ding wat heel belangrijk is, en dat is te rusten aan de voeten van Jezus. 
Net als Maria; die aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Ook halverwege de dag. Wanneer er zat werk te doen is in mijn ogen. Juist dan aan Zijn voeten te gaan zitten.
Uiteindelijk is er niets beter dan te luisteren naar Zijn stem.
En dan telkens kom ik erachter dat ik het veel eerder had moeten doen, want hoeveel gemakkelijker is het werk niet vanuit Gods visie, Zijn richting, met Zijn zegen!

Dus deze tekening hangt nu boven mijn werk plek als herinnering. Dat God de bron is van alles, dat Hij het is die zegent en ervoor zorgt dat er resultaat is. Niet mijn harde werk. En weet je wat? Vanuit die rust en dat vertrouwen op God, vloeien de creativiteit en woorden rijkelijk vanaf Zijn troon. 

Wat een genade! 

___

AT THE FEET OF JESUS

At the feet of Jesus, I made this work at a time when I was tired of work, maybe even plodding. I’m often too good at that myself, just keep going, don’t give up. A good quality from time to time, but certainly a good lesson for me to learn, and to take the example of the Bible story of Martha and Mary. (Luke 10:38-42)
While it is not wrong to work, there is one thing that is very important, and that is to rest at the feet of Jesus.
Just like Mary; who sat at the feet of Jesus and listened to His word. Even mid-day. When there’s plenty of work to do in my eyes. Just then to sit at His feet.
Ultimately, there is nothing better than listening to His voice.
And then every time I find out that I should have done it much sooner, because how much easier the work is from God’s vision, His direction, with His blessing!

So this drawing now hangs above my workplace as a reminder. That God is the source of everything, that it is He who blesses and ensures that there are results. Not my hard work. And you know what? From that rest and trust in God, creativity and words flow freely from His throne.

What a grace!

Admin - 11:21 @ voeten | Een opmerking toevoegen