Wendy van Dodewaard
Beeldend kunstenaar

Aanvullende woorden

Op deze pagina vind je de woorden en/of uitleg bij de schilderijen. Heb je ook een indruk bij een schilderij? Of een reactie? Je kan deze delen onder het betreffende schilderij! 


De schilderijen zijn in categorieën ingedeeld op basis van het onderwerp(en) in het schilderij, of zoek op de titel van het schilderij. 15.11.2022

Kom uit de rots! - Get out of the rock!

Kom uit de rots blog.jpgKom, Mijn allermooiste! Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand, laat Mij uw gedaante zien, laat Mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk.
Hooglied 2:13‭-‬14

In tegenstelling dat God Mozes ín de rots zette toen God aan Mozes voorbijgegaan, roept God ons nu om bij Hem te komen, van Aangezicht tot aangezicht. Jezus maakte de weg vrij en liet het voorhangsel scheuren.

Kom uit de rots.jpg
God heeft in een ieder van ons een diamant gelegd, karakter eigenschappen en talenten, van Hemzelf. Ieder unieke kleuren.
En als wij uit die kloof stappen, Gods licht laten schijnen op de donkere plekken binnenin ons, dan zal de diamant in ons gaan schitteren. Zodat we met elkaar God weerspiegelen op aarde.

Jezus roept: “Kom volg Mij!”
Zijn Heilige Geest gaat je voor.

___

GET OUT OF THE ROCK!

Come, My most beautiful! My dove in the clefts of the rock, in the shelter of the mountainside, show me your form, let me hear your voice. For your voice is sweet and your form is lovely.
Song of Songs 2:13-14

Unlike God putting Moses in the rock when God passed by Moses, God is now calling us to come to Him, face to face. Jesus cleared the way and let the veil be rent.

God has placed in each of us a diamond, character traits and talents, of His own. Each unique colors.
And as we step out of that chasm, let God’s light shine on the dark places within us, the diamond within us will shine. So that we together reflect God on earth.
Jesus cries, “Come, follow me!”
His Holy Spirit precedes you.

Admin - 12:37 @ wolken, zon, bomen, rotsspleet | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments