Wendy van Dodewaard
Beeldend kunstenaar

Aanvullende woorden

Op deze pagina vind je de woorden en/of uitleg bij de schilderijen. Heb je ook een indruk bij een schilderij? Of een reactie? Je kan deze delen onder het betreffende schilderij! 


De schilderijen zijn in categorieën ingedeeld op basis van het onderwerp(en) in het schilderij, of zoek op de titel van het schilderij. 06.12.2022

Nieuw leven / New life

Nieuw leven blog.jpgEen wat ouder schilderij maar toch wil ik dit schilderij nog een plaats geven tussen de rest. 
Een profetisch schilderij wat in een avond tot stand is gekomen. 

Gen 1:2 - De aarde was nu woest en ledig, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.

Het begin van de Bijbel. Stel het je eens voor hoe het eruit zou gezien hebben… Zijn er in jou nog plekken die zo woest en leeg zijn? Plekken die in duisternis zijn?nieuw leven.jpeg Die plekjes die je eigenlijk liever voor je zelf zou willen houden. Omdat je bang bent wat er gebeurt als ze aan het licht komen. Bang voor pijn of verdriet? 

Als je nu denkt aan zo’n plek, die je eigenlijk liever weg stopt. Weet dan dat de Heilige Geest, dat God niet bang is voor die plekken in jou! Hij komt met zijn helende olie en verzacht de plekken en geneest ze. Hij brengt licht in de duisternis, en vult ze op met Zijn eeuwige licht. En de leegte met Zijn aanwezigheid. Wees niet bang want Hij kent jou, door en door. (Ps 139) 
Je hoeft het alleen maar tegen Hem te zeggen, Hem toestemming te geven. En dan zal Hij jou nieuw leven geven.

Want Hij sprak: (Gen 1:3) Laat er licht zijn! En er was licht. En het was goed. God is Dezelfde gisteren, vandaag en morgen en Hij houd Zijn Woord ook aan jou.

___

NEW LIFE

A somewhat older painting, but I still want to give this painting a place among the rest.
A prophetic painting that was created in one evening.

Gen 1:2 - Now the earth was without form and empty, and darkness was over the flood; and the Spirit of God hovered over the waters.

The beginning of the Bible. Imagine what it would have looked like… Are there still places in you that are so wild and empty? Places that are in darkness? Those places that you would rather keep to yourself. Because you’re afraid of what will happen if they come to light. Afraid of pain or sadness?

If you now think of such a place, which you actually prefer to put away. Then know that the Holy Spirit, that God is not afraid of those places in you! He comes with his healing oil and softens the spots and heals them. He brings light into the darkness, and fills it with His eternal light. And the emptiness with His presence. Don’t be afraid because He knows you through and through. (Ps 139)

You just need to tell Him, to give Him permission. And then He will give you new life.

For He said: (Gen 1:3) Let there be light! And there was light. And it was good. 

God is the same yesterday, today and tomorrow and He keeps His Word to you too.

Admin - 20:56 @ duif, water | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments